MIC TRỢ GIẢNG CÓ DÂY

125,000

MIC TRỢ GIẢNG CÓ DÂY

1/ Micro dành cho tất cả các loại máy trợ giảng với kiểu dáng nhỏ gọn, tiện lợi.
2/ Rẻ tiền.
3/ Bền.
4/ Bắt âm chuẩn, độ nhạy cao.